Bardienst

Als Volta lid kun je je aansluiten bij de BarBrigade. Dit betekent voor het tennisseizoen 2020 dat:
  1. je de IVA instructie test met goed gevolg hebt afgelegd
  2. een kopie hiervan per email aan de barcommissie hebt gestuurd. [email protected]
  3. je in ieder geval 2 bardiensten draait tijdens de voor- en najaarscompetitie of op de dinsdag-racketavonden.