Bardienst

De bar bij LTC Volta is in eigen beheer  
Regels
  • Alle senior-leden draaien per seizoen 2 vrijwilligers- en/of bardiensten.
  • Leden onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van de diensten.
  • Voor elke niet gedraaide vrijwilligers-/bardienst wordt een afkoopsom van € 12,50  per dienst in rekening gebracht.
  • De diensten zijn afkoopbaar met een eenmalig bedrag van € 25,00.
  • Nieuwe leden draaien in het eerste jaar van het lidmaatschap één dienst.
  • Deze regeling geldt niet voor de leden van de diverse commissies en / of bestuursleden  

Voor deze diensten kun je je inschrijven via het dienstenrooster van de KNLTB-club app of via https://www.ltc-volta.nl/mijn/Tasks.

IVA - Instuctie en test

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat.

IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

 Dit betekent dat je alleen bardiensten kunt draaien als:

  • je de IVA instructietest met goed gevolg hebt afgelegd,
  • een kopie hiervan per email aan de barcommissie hebt gestuurd.

Op http://www.nocnsf.nl/iva kun je onder “E-learning Verantwoord Alcohol Schenken” online een korte cursus (duur circa half uur) volgen en het certificaat halen.

Hierbij moet je de volgende gegevens van onze vereniging invullen:  

E-mailadres barverantwoordelijke [email protected]
Naam vereniging LTC Volta
Aangesloten bij welke bond (afkorting)  KNLTB
Plaats vereniging Amersfoort
Naam barverantwoordelijke Tonny Renckens