Bardienst

Als senior Volta lid kun je je aansluiten bij de BarBrigade. Dit betekent voor dit tennisseizoen dat je:
  • de IVA instructie test met goed gevolg hebt afgelegd;
  • een kopie hiervan per email aan de barcommissie is gestuurd;
  • 1 of 2 bardiensten (afhankelijk van het totaal in te vullen diensten en het  aantal BarBrigadeleden) draait tijdens de voor- en najaarscompetitie of op de dinsdag-racketavonden.

De commissies die de evenementen, de clubkampioenschappen en het Open Volta toernooi organiseren zorgen ervoor dat de bediening achter bar tijdens deze festiviteiten is geregeld. Hiervoor zou je eventueel (vrijblijvend) benaderd kunnen worden. Wanneer je je niet aansluit bij de BarBrigade ontvang je een zgn. afkoopfactuur van €25,00 per tennisseizoen. In het eerste jaar van je clublidmaatschap hoef je geen bardiensten te draaien.

IVA - Instuctie en test

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Als je doorklikt http://www.nocnsf.nl/iva kun je onder “E-learning Verantwoord Alcohol Schenken” online een korte cursus (duur circa half uur) volgen en het certificaat halen. Hierbij moet je ook een paar vaste gegevens van onze vereniging invullen.  

E-mailadres barverantwoordelijke [email protected]
Naam vereniging ltc-volta.nl
Aangesloten bij welke bond (afkorting)  KNLTB
Plaats vereniging Amersfoort
Naam barverantwoordelijke Tonny Renckens

Als je dat nog niet gedaan hebt zou je dan zo vriendelijk willen zijn om het IVA-Certificaat snel te gaan behalen? Het is zo gebeurd en dan kunnen wij de administratie hiervan verwerken!