Afscheid

22 november 2023


Dit jaar hebben een aantal leden na ruim 50 jaar hun lidmaatschap opgezegd. Zij hebben het overgrote deel van de geschiedenis van Volta dus zelf meegemaakt. We hebben in ons nieuwe clubhuis afscheid van ze genomen en genoten van de vele annecdotes die over tafel kwamen. Zo kwamen alle namen die gekoppeld zijn aan troffee's (Rinus Krens, Bastinck), het terras (Peter Smink) en het Lena paadje tot leven. Door uitspraken als "Dat is de vader van ..." of "Dat is de kleindochter van ..." blijkt wel dat Volta een club is voor alle generaties en dat hele families plezier op de baan beleven.
 
De opknapbeurt van het clubhuis werd gewaardeerd, waarna gerefereerd werd aan de oude tijden waarin Mia (een begrip in heel Amersfoort) achter de bar (en vaak ook op de baan) stond. Er werd toen zoveel gerookt dat er overwogen werd het dak te verhogen zodat de rook wat verder op kon stijgen. Het was zo gezellig dat dronken Voltenezen letterlijk van de bar vielen.
 
In de jaren is er veel veranderd. Zo was er vroeger geen gebrek aan vrijwilligers, omdat "de vrouwen niet werkten en tijd hadden". Toch echt een van de nadelen van de emancipatie. Er was toen een damescommissie die zowel op de dinsdag als de woensdag ochtend speelden. De jeugdleden mochten alleen spelen als de senioren uitgespeeld waren, wat soms uren kon duren.
 
Al die jaren is Volta een buurtclub geweest. Ons enige erelid woont bijvoorbeeld nu in het huis van de eerste voorzitter (die dat meteen 15 jaar was). En woont de huidige penningmeester in het huis van de eerste penningmeester. Ook werd een verhaal verteld over een rechtzaak tussen Volta en een buur over de geluidsoverlast door het slaan van de tennisballen, die Volta uiteindelijk in hoger beroep heeft gewonnen. Hoe anders is het gegaan bij het aanleggen van de nieuwe banen, waar alles goed geinformeerd en in goed overleg ging!
 
Al met al, heel leuk heel leuk om alle verhalen te horen. Bedankt voor jullie jarenlange lidmaatschap en inzet voor Volta!
 
Sjoukje en Nico

Nieuwscategorieën